A nDéanaimid

Nuálaíocht, Taighde & Forbairt

Forbraíonn muid, cuireann muid ar aghaidh agus déanann muid comhordú ar pholasaí nuálaíochta, taighde & forbartha. Imríonn muid tionchar ar an gclár oibre taighde Eorpach agus Idirnáisiúnta chun go mbeadh teacht ag taighde agus fiontraíocht in Éirinn ar dheiseanna a thagann chun cinn trí chláir taighde. Déanann muid maoiniú ar Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus ar an gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal. Forbraíonn muid polasaithe maidir le maoin intleachtúil, ullmhaíonn muid reachtaíocht agus cuireann muid córas do mhaoin intleachtúil ar fáil a thugann aitheantas don timpeallacht dlí idirnáisiúnta agus don chleachtas is fearr.nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháinBack to Top