Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Déan teagmháil linn

Déan teagmháil linn

An Phríomh-Roinn

Teil:
+353 1 631 2121
Íosghlao:
1890 220 222*

Suíomh:

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps

Seirbhís do Chustaiméirí le haghaidh Caidrimh san Áit Oibre

Gníomhaíonn Seirbhís do Chustaiméirí le haghaidh Caidrimh san Áit Oibre mar thairseach teagmhála aonair le haghaidh gach fiosraithe agus gearáin faoi chaidreamh san áit oibre

Teil:
+ 353 59 9178990
Íosghlao:
1890 80 80 90*

Suíomh:

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps

An Lárionad Glaonna um Cheadanna Fostaíochta

Próiseálann an Rannóg um Cheadanna Fostaíochta iarratais ar Cheadanna Fostaíochta

Teil:
+353 1 4175333
Íosghlao:
1890 201 616*

Suíomh:

An Rannóg um Cheadanna Fostaíochta
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Teach Mhic Dháibhéid
65A Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath 2
D02 TW27

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps

An Phreasoifig

Déileálann an Phreasoifig le ceisteanna ó na meáin. Tugann an oifig eolas don phobal trí na meáin faoi bheartais, fheidhmeanna agus ghníomhaíochtaí na Roinne freisin.

Teil:
+353 1 6312200

Suíomh:

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps

*Tabhair faoi deara gur féidir na rátaí a ghearrtar ar uimhreacha 1890 (Íosghlao) bheith éagsúil i measc soláthraithe seirbhíse difriúla