A nDéanaimid

Tacaí do FMBanna

Cuirimid raon de thacaí saincheaptha ar fháil d’fhiontar de gach méid in Éirinn. Áirítear leis na tacaí rochtain ar airgeadas, forbairt bainistíochta, tacaí meantóireachta, cláir forbartha gnó, tacaí margaidh agus cur chun cinn trádála.

Bíonn caidreamh struchtúrtha againn leis na príomhpháirtithe leasmhara agus déanfaimid abhcóideacht ar fud an Rialtais lena chinntiú go gcuirfear riachtanais FMBanna san áireamh i bhforfheidhmiú beartais náisiúnta.nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháin