A nDéanaimid

Ionad Oibre agus Scileanna

Déanaimid deimhin de trí obair ar leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta go mbíonn ionaid oibre sábháilte, go mbíonn meas ar chearta fostaíochta, go gcuirtear caidreamh tionsclaíoch comhchuí chun cinn agus go ndéantar aon agóidí nó sáruithe a láimhseáil go héifeachtach agus go héifeachtúil; go ndéantar riachtanais scileanna a aithint agus a shásamh trí ailíniú ar sholáthar oideachais agus, de réir mar is gá, trí imirce eacnamaíochta spriocdhírithe agus éifeachtach.nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháin