A nDéanaimid

Tionscnaimh Ghnó & Earnála

Bíonn an Roinn ag gabháil le príomhgheallshealbhóirí chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a thagann chun cinn ar bhonn earnála i ngach réimse den fhiontraíocht. Baineann na tionscnaimh ghnó agus earnála sin le raon leathan réimsí a n-áirítear leo earraí agus seirbhísí a thrádáltar go hidirnáisiúnta chomh maith leis an earnáil trádála intíre. Is é an príomhfhócas ná polasaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a mbeidh sé mar thoradh air go mbeidh gnólachtaí iomaíocha in Éirinn in ann tosú agus fás agus go mbeidh gach fiontar in ann forbairt ar bhealach inbhuanaithe.nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháinBack to Top