Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

A nDéanaimid

Dlí Cuideachta agus Corparáideach

Leis an dlí cuideachta cuirtear an creat reachtúil ar fáil do struchtúr agus oibríocht cuideachtaí atá cláraithe in Éirinn, cé acu intíre nó eachtrannach.

Féachtar leis le cothromaíocht a chinntiú idir simpliú ar rith gnólachta ó lá go lá; cosaintí riachtanacha a choinneáil dóibh siúd a bhíonn ag déileáil le cuideachtaí, ar nós creidiúnaithe agus infheisteoirí; agus réimeas rialachais corparáidigh a chur ar bun le comhlíonadh a chinntiú. Tá an dlí seo in Acht na gCuideachtaí 2014 agus ionstraimí reachtúla gaolmhara. Eascrann roinnt dlí cuideachta as reachtaíocht AE. Tá réimeas den chineál céanna i bhfeidhm ar chumainn tionscail agus choigiltis agus ar chara-chumainn.

nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháin