A nDéanaimid

Dlí Cuideachtaí agus Corparáideach

Cuireann dlí na gcuideachtaí an creat dlíthiúil ar fáil do struchtúr agus feidhmiú cuideachtaí atá cláraithe in Éirinn, bídis ina gcuideachtaí de chuid na hÉireann nó ina gcuideachtaí ón gcoigríoch. Iarrann sé a chinntiú go mbeidh cothromaíocht ann idir reáchtáil gnó ar bhonn laethúil a shimpliú; na cosaintí atá riachtanach a choinneáil dóibh siúd a bhíonn ag déileáil le cuideachtaí, leithéidí creidiúnaithe agus infheisteoirí; agus réimeas éifeachtach rialachais chorparáidigh a shocrú chun comhlíonadh a chinntiú. Tá an dlí seo le fáil in Acht na gCuideachtaí 2014 agus in ionstraimí reachtúla gaolmhara. Tagann roinnt dlí cuideachtaí ó reachtaíocht an AE. Baineann réimeas den chineál céanna le cumainn tionscail agus coigiltis agus le cara-chumainn.

nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháinBack to Top