Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cé muid féin

Beartas Teanga i leith na Gaeilge

Tá 3ú scéim Teanga ár Roinne don tréimhse 2019-2022 tar éis bheith ceadaithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Ullmhaíodh an Scéim de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus tháinig sí i bhfeidhm ar an 18 Feabhra 2019.

Scéim na Gaeilge

Forbraíonn Scéim na Gaeilge 2019-2022 prionsabail ardchaighdeáin do chustaiméirí agus an tiomantas atá i gCairt Chustaiméara na Roinne a chinntiú go bhféadfaidh custaiméirí a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Leagann sé síos a mhéid is atá na seirbhísí ar fáil faoi láthair i nGaeilge, agus aithníonn sé na réimsí gur féidir iad a fheabhsú don todhchaí.

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Leagann an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge síos cur chuige comhtháite don Ghaeilge, ina shonraítear 9 reimse beartas, ar a n-áirítear Oideachas, an Ghaeltacht, an Teaghlach, an Comhphobal, na Meáin Chumarsáide, an Teicneolaíocht, agus an Geilleagar. Tá beartais chuí na Straitéise á gcur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara, ar a n-áirítear an Roinn seo.

Má tá aon cheisteanna nó tuairimí agat, seol ríomhphost chugainn le do thoil, ag gaeilge@dbei.gov.ie

Nascanna bainteacha