A nDéanaimid

Tacaíochtaí d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Cuirimid réimse tacaíochtaí atá in oiriúint d’fhiontar de gach méid in Éirinn ar fáil, agus tacaíocht le haghaidh gnólachtaí atá ag ullmhú le haghaidh Brexit san áireamh. I measc na dtacaíochtaí tá rochtain ar airgeadas, forbairt bainistíochta, tacaíochtaí meantóireachta, cláir forbartha gnó, tacaíochtaí margaidh agus chur chun cinn trádála. Téann muid i gcomhar ar bhealach struchtúrtha le geallshealbhóirí tábhachtacha agus déanaimid ionadaíocht thar ceann fiontar beag agus meánmhéid chun a chinntiú go gcuireann an Rialtas san áireamh iad agus polasaí náisiúnta á chur i bhfeidhm.nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháinBack to Top