A nDéanaimid

An Tomhaltóir & Iomaíocht

Is féidir ár gcuid oibre a roinnt in dhá phríomhghrúpa d’fhonn cuidiú le margaí oibriú níos éifeachtaí do thomhaltóirí agus don eacnamaíocht trí chéile – (a) polasaí náisiúnta agus polasaí an Aontais Eorpaigh maidir le hábhair a bhaineann le hiomaíocht agus le tomhaltóirí i láthair na huaire agus (b) tacaíocht a thabhairt don Choimisiún um Iomaíocht agus Chosaint an Tomhaltóra, chomh maith le dul i gcomhar leis agus monatóireacht a dhéanamh air.

nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháinBack to Top