A nDéanaimid

Ionad Oibre agus Scileanna

Cinntíonn muid, trí bheith ag gníomhú ag an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta, go bhfuil ionaid oibre sábháilte, go bhfuil cearta fostaíochta cuí agus go léireofaí meas orthu, go gcuirfí caidrimh thionsclaíocha chomhchuí chun cinn agus go láimhseálfaí aon díospóid nó sárú go paiteanta agus go héifeachtach; go n-aithneofaí agus go gcomhlíonfaí riachtanais scileanna trí sholáthar oideachais agus oiliúna a ailíniú agus, de réir mar a theastaíonn sé, trí imirce eacnamaíoch atá spriocdhírithe agus éifeachtach.nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháinBack to Top