A nDéanaimid

An tAontas Eorpach & an Margadh Inmheánach

Tá ról ceannaireachta agus comhordaithe againn i ndáil le Comhairle Iomaíochais an Aontas Eorpach agus an Margadh Singil agus le Clár Oibre AE na Roinne a chur chun cinn go ginearálta. Tá baint réamhghníomhach againn leis an Aontas Eorpach, le limistéar an Mhargaidh Inmheánaigh agus lenár gcomhpháirtithe AE ag an leibhéal institiúideach chun tosaíochtaí AE na Roinne a chur chun cinn. Tacaímid lenár nAirí agus iad ag iarraidh torthaí polasaí a bhaint ag leibhéal an AE agus ag an leibhéal intíre a thacaíonn go háirithe leis na cláir oibre fiontraíochta, iomaíocha, margaidh shingil agus nuálaíochta. Maidir le Brexit, déanaimid cur chuige soiléir, comhordaithe i leith Brexit trasna gach réimse beartais den Roinn a chinntiú.FoilseacháinComhairliúcháinBack to Top