Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

A nDéanaimid

AE agus an Margadh Inmheánach

Tá ról ceannaireachta agus comhordaithe againn i dtaca le Comhairle Iomaíochais an AE agus i dtaca leis an Margadh Aonair agus i gcoitinne i dtaca le Clár Oibre AE na Roinne a chur chun cinn. Glacaimid páirt go honnghníomhach ar leibhéal institiúideach an AE agus lenár gcomhpháirtithe AE d’fhonn a chinntiú go gcuirfear bearta tosaíochta AE na Roinne chun cinn.

Tacaímid lenár nAirí ina n-iarrachtaí chun torthaí beartais intíre agus AE a bhaint amach a, thacaíonn, go háirithe, le cláir oibre fiontair, iomaíochais, an mhargaidh aonair agus nuálaíochta. I dtaca le Brexit, déanfaimid deimhin de go mbíonn cur chuige comhordaithe agus ciallmhar i dtaca le Brexit thar réimsí beartais uile na Roinne.FoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháin