Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cé muid féin

Cé muid féin

Ár Misean: Rachaimid i gceannas ar an obair atá ar siúl chun lánfhostaíocht atá inbhuanaithe agus ar ardchaighdeán a chruthú agus a choinneáil ar bun ar fud gach réigiúin den tír trí chúrsaí fiontair a chur chun cinn ar fud an rialtais, trí thacú le bonn iomaíoch fiontair ar mhaithe le hobair, fiontraíocht, trádáil agus infheistíocht a dhreasú agus trí mhargaí cothroma iomaíocha a chothú.

Na hAirí

Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Leo Varadkar

Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Tuilleadh faisnéise faoi Leo Varadkar

An tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol

Damien English

An tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol

Tuilleadh faisnéise faoi Damien English

An tAire Stáit do Chur Chun Cinn na Trádála, Cúrsaí Digiteacha agus Rialú Cuideachtaí

Robert Troy

An tAire Stáit do Chur Chun Cinn na Trádála, Cúrsaí Digiteacha agus Rialú Cuideachtaí

Tuilleadh faisnéise faoi Robert TroyArd Rúnaí
Ráiteas Straitéise

Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise straitéis, misean agus spriocanna straitéiseacha na Roinne.

Struchtúr na Roinne

Tá an Roinn eagraithe ina sé Rannóg a léiríonn aonaid feidhme ar leith den chuid is mó. Mar sin féin, déantar méid mór comhoibrithe agus idirghníomhaíochta idir Rannóga.

Ár nOifigí agus Gníomhaireachtaí

Tugann roinnt Oifigí agus Gníomhaireachtaí cúnamh don Roinn agus a cuid clár á soláthar aici.

Seirbhís do Chustaiméirí

Tá an Roinn tiomanta do na caighdeáin seirbhíse is airde a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir.

An dteastaíonn aon chúnamh faoi leith uait?

Tá an Roinn tiomanta do chumarsáid éifeachtach lenár gcustaiméirí go léir a chinntiú. Déanfaimid dianiarracht a chinntiú go dtabharfar an cúnamh ar fad is féidir dár gcustaiméirí go léir agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin raon leathan seirbhísí a chuirimid ar fáil.