Cé muid féin

Peter Burke

Peter Burke

An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Is é Peter Burke an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Roimhe sin bhí sé ina Aire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha agus Cosanta, agus mar Aire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Pleanála.

Sular ceapadh é ar an rialtas, shuigh Peadar ar Choistí Airgeadais agus Cuntais Phoiblí an Oireachtais agus bhí sé ina thráchtaire sna meáin go minic ar chúrsaí cánach agus airgeadais.

Rugadh é sa Mhuileann gCearr, Éire agus d’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh áit a ndearna sé staidéar ar an Tráchtáil. Is Cuntasóir Cairte é ó thaobh gairme le deich mbliana de thaithí san earnáil phríobháideach. Bhí Peter ina Chomhairleoir ar Chomhairle Contae na hIarmhí ó 2007 go dtí gur toghadh chun na Dála é in 2016. Tá sé pósta ar Olivia agus tá beirt mhac óg acu, Leo agus Ted.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Uasal Burke ag peter.burke@oireachtas.ie.