Cé muid féin

Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil (RBO)

Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Soláthair.

Is oifig de chuid na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta é an Clár Lárnach ar Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Soláthair (RBO).

Is é ról an RBO clár lárnach d’úinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cumainn thionsclaíocha agus choigiltis a sholáthar agus an clár sin a chur ar fáil d’údaráis inniúla, do chomhlachtaí ainmnithe agus don phobal i gcoitinne.

Is trí mheán leictreonach amháin a dhéantar comhdú leis an RBO, trí thairseach tiomnaithe. Níl aon táille ar chomhdú. Féadfaidh oifigeach nó fostaí de chuid an aonáin nó láithreoir atá ag gníomhú thar ceann an aonáin faisnéis a chomhdú leis an RBO.

Teagmháil 

Ríomhphost: enquiries@rbo.gov.ie

Suíomh Gréasáin: rbo.gov.ie