Cé muid féin

Fiontraíocht Éireann

Is é Fiontraíocht Éireann an ghníomhaireacht atá freagrach as forbairt agus fás fiontar Éireannach i margaí an domhain.

Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo díolacháin onnmhairithe ar mhargaí domhanda a thosú, a fhás, a nuáil agus a bhuachan ar an mbealach seo ag tacú le fás eacnamaíoch inbhuanaithe, forbairt réigiúnach agus fostaíocht shlán.

Trí Fiontraíocht Éireann, soláthraíonn an Rialtas tacaíocht chun acmhainn taighde i gcuideachtaí a leathnú, chun comhoibriú idir fiontar agus an earnáil taighde a mhéadú agus chun tráchtálú infheistíocht taighde an Stáit a uasmhéadú. Soláthraíonn Fiontraíocht Éireann tacaíocht phraiticiúil do chuideachtaí, cuireann sé feasacht chun cinn faoi bhuntáistí na nuálaíochta agus soláthraíonn sé tacaíocht mhaoinithe thábhachtach i bhfoirm deontas agus cothromais agus cuireann sé feasacht chun cinn ar dhreasachtaí cosúil leis na creidmheasanna cánach agus na dreasachtaí atá ar fáil.

Teagmháil

Teil: +353 1 727 2000

Facs: +353 1 727 2020

Suíomh Gréasáin: enterprise-ireland.com