Cé muid féin

Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC)

Tá dé-shainordú ag an CCPC maidir le dlí iomaíochta agus cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú in Éirinn.

Bunaíodh an CCPC an 31 Deireadh Fómhair 2014 tar éis an Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí agus an tÚdarás Iomaíochta a chónascadh.

Teagmháil

Teil: 353 1 402 5500

Líne chabhrach tomhaltóirí: 01 402 5555

Post: CCPC, Teach Bloom, Bosca Poist 12585, Sráid an Iarnróid, Baile Átha Cliath 1, D01 C576

Suíomh Gréasáinccpc.ie