Cé muid féin

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA)

Tá an HSA freagrach as dlí sláinte agus sábháilteachta san ionad oibre a fhorfheidhmiú, roinnt rialachán ceimiceán a chur i bhfeidhm, agus creidiúnú.

Ón 31 Iúil 2014, tá Bord Creidiúnaithe Náisiúnta na hÉireann (INAB), an comhlacht náisiúnta atá freagrach as creidiúnú saotharlann, comhlachtaí deimhniúcháin agus comhlachtaí cigireachta, comhtháite san HSA.

Is í an phríomhreachtaíocht lena rialaítear oibriú an HSA ná na hAchtanna um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 go 2014, chomh maith leis na hAchtanna um Cheimiceáin 2008 agus 2010.

Teagmháil

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

Teil: 0818 289 389 (idir 9rn agus 3in, Luan go hAoine)

Ríomhphost:contactus@hsa.ie

Suíomh Gréasáinhsa.ie

Bord Náisiúnta na hÉireann um Chreidiúnú 

Teil: 0818 289 389

Facs: +353 1 6147125

Foirm theagmhálainab.ie/Contact-Us

Suíomh Gréasáininab.ie