Cé muid féin

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO)

Is é an CRO an stór lárnach d’fhaisnéis reachtúil phoiblí ar chuideachtaí Éireannacha agus ainmneacha gnó.

Tá roinnt feidhmeanna ag an CRO lena n-áirítear cuideachtaí a ionchorprú agus ainmneacha gnó a chlárú, doiciméid iar-chorpraithe a fháil agus a chlárú, Acht na gCuideachtaí a fhorfheidhmiú i ndáil leis na hoibleagáidí comhdaithe agus faisnéis a chur ar fáil don phobal.

Teagmháil

Teil: + 353 1 804 5200 nó 0818 452 000

Facs: + 353 1 804 5222

Suíomh Gréasáin: cro.ie