Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Nuacht & Imeachtaí

Teach Oscailte Bhaile Átha Cliath

Tá páirt á glacadh ag an Roinn Post, 23 Sráid Chill Dara, i dTeach Oscailte Bhaile Átha Cliath Ócáid ar leith atá á cur i láthair ag Foras Ailtireachta na hÉireann is ea Teach Oscailte Bhaile Átha Cliath

15 Deireadh Fómhair 2014

Tá páirt á glacadh ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta i dTeach Oscailte Bhaile Átha Cliath ó bunaíodh in 2005 é.  Is í Foras Ailtireachta na hÉireann a eagraíonn Teach Oscailte Bhaile Átha Cliath agus is éard a chuirtear i láthair ann gach bliain níos mó ná 100 foirgneamh, idir fhoirgnimh chónaithe agus fhoirgnimh de chuid an Rialtais nach mbíonn fáil ag an bpobal i gcoitinne orthu de ghnáth. 

Agus é ar an gcéad oifig a tógadh go sainiúil don Rialtas tar éis bhunú an Stáit, tá an foirgneamh ar 23 Sráid Chill Dara ina shampla d’ailtireacht chlasaiceach de chineál Art Déco.  Ba é JR Boyd Barrett a dhear an foirgneamh mar chuid de chomórtas ailtireachta i 1935, agus críochnaíodh é i 1941. Ar an bhfoirgneamh, tá rilífí a shnoigh Gabriel Hayes, bansníodóir. I measc saothar eile dá cuid, bhí na boinn leathphingine, 1p agus 2p a raibh éan Ceilteach mar mhóitíf orthu agus a bhí i gcúrsaíocht go dtí gur glacadh an Euro in 2002.

Beidh 23 Sráid Chill Dara ar oscailt idir 1-5 Dé Sathairn an 18 Deireadh Fómhair. Beidh turais á dtreorú ag ailtire sinsearach ó Oifig na nOibreacha Poiblí agus is ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’ a reáchtálfar iad, agus an turas deiridh á thosú ag 4.30pm. Freastalaímid ar leanaí agus ar chathaoireacha rothaí.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar  www.openhousedublin.com.

Twitter: @IAFarchitecture #openhousedublin Facebook: www.facebook.com/irisharchitecturefoundation Mol faisnéise: Beidh oibrithe deonacha de chuid Teach Oscailte Bhaile Átha Cliath sásta cabhrú leat áit a chur in áirithe, ceisteanna ginearálta a dhéanamh agus clárúchán crannchuir a fháil. An Luan-An Aoine, 12:00-16:00 Cuir glao ar 085 785 7801 085 7857829