Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Nuacht & Imeachtaí

Fáilte curtha ag an Aire Humphreys roimh chinneadh Chláraitheoir na gCuideachtaí síneadh ama a chur leis an socrú reatha i leith Tuairisceáin Bhliantúla

D’fhógair an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, Heather Humphreys TD, inniu go bhfuil cinneadh déanta ag Cláraitheoir na gCuideachtaí síneadh ama a chur leis an socrú reatha i ndáil le tuairisceáin bhliantúla a chomhdú. D'fhógair an Cláraitheoir i mí an Mhárta go measfaí gach tuairisceán bliantúil a bhí le comhdú ag cuideachta ar bith idir an 18 Márta agus an 30 Meitheamh 2020 a bheith comhdaithe in am dá mbeadh gach gné den tuairisceán bliantúil comhlánaithe agus comhdaithe faoin 30 Meitheamh. Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an gcás, tá cinneadh déanta ag an gCláraitheoir síneadh ama breise a chur leis an socrú go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2020. Tá cinneadh déanta ag an gCláraitheoir freisin síneadh ama go dtí an 31 Nollaig 2020 a chur leis an socrú i ndáil le haonáin (cumainn tionscail agus soláthair, cara-chumainn agus ceardchumainn) a gceanglaítear orthu comhdú le Clár na gCara-Chumann.

Agus í ag cur fáilte roimh an bhforbairt seo, dúirt an tAire Humphreys:

Cé go bhfuil cuideachtaí fós ag comhdú a dtuairisceán bliantúil, beidh deacrachtaí ag cuid acu fós de bharr COVID-19. Cuirim fáilte roimh an gcinneadh seo atá déanta ag an gCláraitheoir síneadh ama a chur leis na socruithe reatha. Aithnítear leis an gcinneadh seo na deacrachtaí atá ag gnóthais agus cuireann sé soiléire ar fáil do ghnóthais den sórt sin agus dá gcomhairleoirí gairmiúla i ndáil le hoibleagáidí um chomhdú.

Measfar oibleagáidí um chomhdú a bheith comhlíonta má bhíonn gach gné de na tuairisceáin ábhartha curtha isteach faoi na dátaí thuasluaite. Moltar d’aonáin, áfach, comhdú mar is gnách i gcaitheamh na tréimhse seo más féidir leo é sin a dhéanamh.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach dul ar www.cro.ie, ar chuntas Twitter na hOifige um Chlárú Cuideachtaí @CRO_ie nó ríomhphost a sheoladh chuig info@cro.ie

CRÍOCH 

Tá ról lárnach ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta chun beartais an Rialtais a chur i bhfeidhm maidir le hacmhainn táirgiúlachta an gheilleagair a spreagadh agus timpeallacht a chruthú a thacaíonn le poist a chruthú agus a chothú. Is ar an Roinn atá an phríomhfhreagracht as beartas na hÉireann ar thrádáil dhomhanda agus ar infheistíocht isteach, agus tá sí freagrach as iomaíocht chóir sa mhargadh a chur chun cinn, agus as tomhaltóirí agus oibrithe a chosaint.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach dul i dteagmháil le: An Phreasoifig, An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, press.office@dbei.gov.ie nó (01) 631-2200.

Mura mian leat ríomhphoist a fháil a thuilleadh ó Phreasoifig na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, is féidir leat é sin a chur in iúl dúinn ach ríomhphost a chur chuig press.office@dbei.gov.ie