Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Nuacht & Imeachtaí

Bailte Slachtmhara Supervalu – Bronnadh Na nGradam do Réigiún an Deiscirt Agus an Iarthair Láir

Bronnadh gradaim Bailte Slachtmhara Supervalu do Réigiún an Deiscirt agus an Iarthair Láir na bliana seo inniu, Dé hAoine an 6 Nollaig ag searmanas bronnta na nduaiseanna in Óstán Treacey's West County, Bóthar Luimnigh, Inis Co. an Chláir. Is é an tAire Stáit Pat Breen T.D., agus Michael Killoury, Bainisteoir Réigiúnach le Supervalu, atá ag déanamh urraíocht ar an gcomórtas le fada, a bhronn na gradaim ar Bhuaiteoirí Ghradaim Bailte Slachtmhara SuperValu. Bhí Siobhán King ó Fáilte Ireland ar an stáitse i gcuideachta an Aire chomh maith. 

Ag an searmanas, labhair an tAire Breen TD faoi scéim deontais a fógraíodh le gairid a chuirfidh ar chumas coistí Bailte Slachtmhara iarratas a dhéanamh ar dheontas idir €1,000 agus €4,000. Dúirt an tAire Breen “Tá ríméad orm a bheith in ann freastal ar na gradaim thar ceann an Aire Ring agus cuirim fáilte freisin roimh an maoiniú deontais chun cuidiú le coistí ullmhú do chomórtas 2020.”

Dúirt an tAire Breen chomh maith "Le blianta fada, tá pobail ag obair go deonach le Bailte Slachtmhara chun áit a dhéanamh den tír seo a bhfuilimid go léir bródúil as. Tá an oiread measa agam ar na hoibrithe deonacha atá i láthair anseo anocht agus na hoibrithe eile ar fud na tíre, agus is aitheantas ón Rialtas í an scéim deontais seo ar an méid ollmhór a dhéanann bhur gcoistí gach bliain." 

Dúirt an tAire Breen chomh maith: “Is iontach an rud é deis a bheith agam casadh le grúpaí Bailte Slachtmhara ó ar fud an Réigiún an Deiscirt agus an Iarthair Láir tráthnóna inniu. Níl sna gradaim seo ach beart beag den iarracht ar fad a dhéanann an t-iliomad oibrí deonacha atá mórtasach as a gcuid bailte agus a bhíonn ag obair gan stad lena gcuid comharsanachtaí a dhéanamh níos inbhuanaithe agus níos neamhdhíobhálaí don timpeallacht anois agus do na glúnta atá le teacht. Tugaimid aitheantas chomh maith do na grúpaí Bailte Slachtmhara eile nach bhfuil anseo inniu ach atá chomh díograiseach céanna d'fheabhas a chur ar a gcuid comharsanachtaí féin gach bliain ach nach bhfuil aitheantas foirmeálta bainte amach acu air sin i gcomórtas na bliana seo. Maith sibh as an obair ar fad a dhéanann sibh agus tá súil againn go mbeidh sibh anseo in éineacht linn an bhliain seo chugainn”. 

Ghabh an tAire Breen buíochas chomh maith le príomhurraitheoir na mBailte Slachtmhara SuperValu. "Le 28 mbliana, tá an príomhurraitheoir, SuperValu páirteach sa gcomórtas seo ar bhonn áitiúil agus náisiúnta. Chuidigh SuperValu leis an gcomórtas a fhorbairt agus a fhás agus leanann de thiomantas ceart a léiriú a bheith ag tacú le pobail áitiúla agus d'oibrigh go dlúth le hoifigigh Roinne d'fhonn comórtas mór-ráchairte a dhéanamh dó sa lá atá inniu ann." 

Dúirt Michael Killoury, Bainisteoir Réigiúnach SuperValu, “bliain mhór eile a bhí sa bhliain 2019 do Bhailte Slachtmhara SuperValu, mar gur ghlac an líon is mó coistí agus grúpaí páirt sa chomórtas i mbliana ná riamh. Tá clár na mBailte Slachtmhara fós ar an tionscnamh pobail agus inbhuanaithe is mó in Éirinn agus bíonn tionchar thar a bheith dearfach aige ar ár mbailte agus ar ár sráidbhailte ar fud na tíre". 

Dúirt an tUasal Killoury chomh maith "Tá SuperValu thar a bheith mórtasach as a bheith ag déanamh urraíocht ar an gcomórtas Bailte Slachtmhara le beagnach 30 bliain anois. I rith na tréimhse sin, tá an fás agus an t-athrú atá tagtha ar an gcomórtas go dtí leibhéal nárbh fhéidir le haon duine a mheas feicthe againn dúinn féin. Le blianta beaga anuas, tá béim níos mó á cur ag comórtas Bailte Slachtmhara SuperValu de réir a chéile ar inbhuanaitheacht, bithéagsúlacht agus ar chaomhnú. Trí oibriú i gcomhar, táimid ag glacadh céimeanna tábhachtacha chun ár dtimpeallacht nádúrtha a chosaint anois agus amach anseo. Is féidir é seo ar fad a chur i gcrích tríd an tiomantas den scoth atá léirithe ag grúpaí Bailte Slachtmhara agus ag miondíoltóirí SuperValu ar fud na tíre. Bíonn tionchar thar a bheith dearfach ag an obair ar fad gan staonadh seo ar ár gcuid pobal". 

Le blianta beaga anuas tá suim níos mó á léiriú i gcomórtas na mBailte Slachtmhara SuperValu agus chuir an líon pobal is mó riamh isteach ar an gcomórtas in 2019. Tá an comórtas ar siúl ó 1958 agus tá sé á eagrú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Tá SuperValu ag déanamh urraíochta ar an gcomórtas ó 1992. 

Is é Inis i gCo. an Chláir a bhuaigh an teideal réigiúnach agus tá liosta iomlán de bhuaiteoirí duaiseanna an lae inniu ceangailte leis seo. 

CRÍOCH 

Teagmháil:

Preasoifig na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail

076-1006843 / 087-1734633

Gradaim do Réigiún an Réigiún an Deiscirt agus an Iarthair Láir  

An Lárionad Uirbeach Mór is Slachtmhaire in Éirinn – urraithe ag Supervalu

Buaiteoir

Contae

Duais

Inis

An Clár

An   Lárionad Uirbeach Mór is Slachtmhaire in Éirinn

Gradam do Réigiún an Deiscirt agus an Iarthair Láir 2019 – urraithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Buaiteoir

Contae

Duais

Inis

An Clár

Gradam   Réigiún an Deiscirt agus an Iarthair Láir  

Bonnbhuaiteoir Réigiún an Deiscirt agus an Iarthair Láir 2019 – urraithe ag SuperValu

Buaiteoir

Contae

Duais

Baile an   Chollaigh

Corcaigh

Bonn Óir

Cloich na   Coillte

Corcaigh

Bonn Óir

Cóbh

Corcaigh

Bonn Óir

Inis

Corcaigh

Bonn Óir

Neidín

Ciarraí

Bonn Óir

Cill Airne

Ciarraí

Bonn Óir

Cill Rois

An Clár

Bonn Óir

Lios   Tuathail

Ciarraí

Bonn Óir

Trá Lí

Ciarraí

Bonn Óir

Eochaill

Corcaigh

Bonn Óir

Áth Dara

Luimneach

Bonn   Airgid

Beanntraí

Corcaigh

Bonn   Airgid

Carraig Uí   Leighin

Corcaigh

Bonn   Airgid

Cúil an   Ghabhann

Corcaigh

Bonn   Airgid

Cionn   tSáile

Corcaigh

Bonn   Airgid

Ros Ó   gCairbre

Corcaigh

Bonn   Airgid

An   Sciobairín

Corcaigh

Bonn   Airgid

Ard   Pádraig

Luimneach

Bonn   Cré-umha

Béal an Dá   Chab

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

Baile na   Caillí

An Clár

Bonn   Cré-umha

Baile Uí   Bheacháin

An Clár

Bonn   Cré-umha

Droichead   na Bandan

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

Caisleán   Uí Chonaill

Luimneach

Bonn   Cré-umha

Baile   Chaisleáin an Róistigh

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

Na hAoraí

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

An Gallbhaile

Luimneach

Bonn   Cré-umha

Cill   Briotáin

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

An Chois

Ciarraí

Bonn   Cré-umha

Cathair   Luimnigh

Luimneach

Bonn   Cré-umha

Lios   Leamháin

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

Maigh   Chromtha

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

Sráid an   Mhuilinn

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

Baile Uí   Bheoláin

An Clár

Bonn   Cré-umha

An   Caisleán Nua

Luimneach

Bonn   Cré-umha

An Caladh

Ciarraí

Bonn   Cré-umha

Cuinche

An Clár

Bonn   Cré-umha

Ráth an   Bharraigh

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

An   tSnaidhm

Ciarraí

Bonn   Cré-umha

Tigh Molaige

Corcaigh

Bonn   Cré-umha

Gradaim Chontae – urraithe ag Supervalu

Buaiteoir

Contae

Duais

Inis

An Clár

Gradam Contae

Cill Rois

An Clár

Molta go hArd

Baile na Caillí

An Clár

Molta

Rinn na Spáinneach

An Clár

Endeavour   *

Cúil an Ghabhann

Corcaigh   Thuaidh

Gradam Contae

Baile Chaisleáin an Róistigh

Corcaigh   Thuaidh

Molta go hArd

Cill Uird

Corcaigh   Thuaidh

Molta

Ceann Toirc

Corcaigh   Thuaidh

Endeavour   *

Baile an Chollaigh

Corcaigh   Theas

Gradam Contae

Cóbh

Corcaigh   Theas

Molta go hArd

Cill   Briotáin

Corcaigh   Theas

Molta

Ros Mhic Eoghain

Corcaigh   Theas

Endeavour   *

Cloich na Coillte

Corcaigh   Thiar

Gradam Contae

Ros Ó gCairbre

Corcaigh   Thiar

Molta go hArd

Ráth an Bharraigh

Corcaigh   Thiar

Molta

Achadh Eochaille

Corcaigh   Thiar

Endeavour   *

Lios Tuathail

Ciarraí

Gradam Contae

Cill Airne

Ciarraí

Molta go hArd

Neidín

Ciarraí

Molta

An Tóchar

Ciarraí

Endeavour   *

Áth Dara

Luimneach

Gradam Contae

An Gallbhaile

Luimneach

Molta go hArd

Ard Pádraig

Luimneach

Molta

Béal Átha Grean

Luimneach

Endeavour   *

  • Is iad buaiteoirí an Gradam Endeavour na hiontrálaithe i ngach contae a rinne an dul chun cinn is mó ar scór na bliana 2018*

Gradaim Speisialta 

Gradaim Scoile – urraithe ag Supervalu

Buaiteoir

Contae

Duais

Scoileanna Náisiúnta Inse & Gasóga Inse

Inis

Buaiteoir Réigiúnach

Gradam na Forbartha Inmharthana – urraithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 

Buaiteoir

Contae

Duais

An   Gleanntán

Corcaigh

Tríú hÁit

An Gradam Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Cáilíochta Aeir – urraithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Buaiteoir

Contae

Duais

Coláiste Pobail Oileáin Chiarraí

Ciarraí

Comhbhuaiteoir Ghradam na hÓige

Cora Finne  

An Clár

Comhbhuaiteoir Ghradam na hÓige

Inis

An Clár

Buaiteoir Baile/Ionad Uirbeach Mór

Gradam Pobal agus Uiscí – urraithe ag Iascach Intíre Éireann, Uiscebhealaí Éireann agus ag Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil 

Buaiteoir

Contae

Duais

Cill Rois

An Clár

Molta go hArd

Cumann Caomhnaithe an Mhachaire

Ciarraí

Buaiteoir Réigiúnach

Gradam Pailneora an Údaráis Áitiúil – urraithe ag na hÚdaráis Áitiúla 

Buaiteoir

Contae

Duais

An tSnaidhm

Ciarraí

Buaiteoir Réigiúnach na Catagóire Baile Beag

Inis

An Clár

Buaiteoir Réigiúnach Chatagóir na mBailte Móra

Gradam do Chosc ar Dhramhaíl - urraithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

Buaiteoir

Contae

Duais

Tionscadal Zero Waste Bhailte Slachtmhara Chóbh

Corcaigh

Molta go hArd

Gradam na nOileán - urraithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Buaiteoir

Contae

Duais

Inis Arcáin

Corcaigh

Molta go hArd

An tOileán Mór

Corcaigh

Buaiteoir Náisiúnta

Gradam Oidhreachta – Urraithe ag Comhairle Oidhreachta na hÉireann

Buaiteoir

Contae

Duais

Inis Díomáin

An Clár

Buaiteoir Náisiúnta