Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Nuacht & Imeachtaí

Fáiltíonn an Tánaiste agus an tAire Post, Fiontar & Nuálaíochta, Frances Fitzgerald TD, babhta nua den Taraif Fhionraí/Scéímeanna Chuóta.

1 Lúil 2017

Tá an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta tar éis babhta nua de na scéimeanna fionraí/cuótaí taraifí a fhógairt inniu 1 Iúil 2017 agus tá sí ag lorg iarratas ó dhéantúsóirí in earnáil na gceimiceán, in earnáil na micrileictreonaice agus in earnálacha gaolmhara.

Tugann an scéim fionraí taraifí deis do chuideachtaí den sórt sin amhábhair, comhpháirteanna nó táirgí idirmheánacha a iompórtáil ó lasmuigh den Aontas Eorpach saor ó tharaifí, mura féidir teacht ar an earra san Aontas Eorpach.

Tá an scéim cuótaí taraifí saincheaptha chun dul i ngleic le ganntanas ábhar riachtanach taobh istigh den Aontas Eorpach agus is féidir cur isteach uirthi ar an gcaoi chéanna le fionraí.

Ag cur fáilte roimh an glaoch, dúirt an Tánaiste agus an tAire Fiontar & Nuálaíochta, Frances Fitzgerald TD: “Is féidir le costais táirgthe imní a chur ar ár ndéantóirí ag feidhmiú sa mhargadh domhanda. Sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach do chomhlachtaí atá buailte ó chostais á mhéadú, feidhm a bhaint as na tacaíochtaí féideartha. Is féidir le na taraif fhionraí agus scéímeanna chuóta cabhrú le gnólachtaí nach bhfuil in ann na páirteanna riachtanach a fhoinsiú san AE agus dá bhrí sin, ní mór doibh iad a iompórtáíl ó lasmuigh den Aontas. Spreagaim ar chomhlachtaí atá incháilithe, iarratas a dhéanamh doibh”.

Is é an dáta agus am deiridh le haghaidh an chéad bhabhta eile d’iarratais a bheith faighte ná 5.30 p.m. ar an Aoine dheireanach den mhí seo, 28 Iúil 2017. Ba chóir iarratais a sheoladh ar an ríomhphost chuig tariffschemes@djei.ie (Microsoft Word amhain) agus iad a chur sa phost chuig an Roinn ag an seoladh thíos. Tabhair do d'aire, le do thoil, nach nglacfaidh an Roinn le hiarratais atá déanach nó nach bhfuil iomlán.

Má éiríonn le hiarratas, tiocfaidh fionraí na ndleachtanna i bhfeidhm 12 mhí i ndiaidh an t‑iarratas a bheith déanta.

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais ar an Scéim Fionraí nó Cuótaí Taraifí anseo: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/EU-Tariff-Suspension-and-Quota-Scheme/

Is féidir ceisteanna agus iarratais a sheoladh chuig

Inward Investment Unit

An Roinn Fiontar agus Nuálaíochta,

Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2

D02 TD30

Guthán: (01) 6312472/ ríomhphost: tariffschemes@djei.ie