Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cé muid féin

Fiontraíocht Éireann

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais a bhfuil freagracht uirthi as forbairt agus fás na bhfiontar Éireannach i margaí domhanda. Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo tosú, fás, nuáil agus díolacháin onnmhairí a bhaint amach ar mhargaí domhanda, rud a thacaíonn le fás geilleagrach inbhuanaithe, le forbairt réigiúnach agus le fostaíocht dhaingean.

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais a bhfuil freagracht uirthi as forbairt agus fás na bhfiontar Éireannach i margaí domhanda. Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo tosú, fás, nuáil agus díolacháin onnmhairí a bhaint amach ar mhargaí domhanda, rud a thacaíonn le fás geilleagrach inbhuanaithe, le forbairt réigiúnach agus le fostaíocht dhaingean.

Trí Fhiontraíocht Éireann, cuireann an Rialtas tacaíocht ar fáil chun an acmhainn taighde i gcuideachtaí a leathnú, chun comhoibriú idir fiontair agus an earnáil taighde a mhéadú agus tráchtálú infheistíocht taighde an Stáit a uasmhéadú. Déanann Fiontraíocht Éireann tacaíocht theagmhálach a chur ar fáil do chuideachtaí, feasacht ar na buntáistí a bhaineann leis an nuálaíocht a chur chun cinn, tacaíocht chistiúcháin thábhachtach a chur ar fáil i riocht deontas agus cothromais agus feasacht ar dhreasachtaí amhail na creidmheasanna cánach agus na dreasachtaí ar fáil a chur chun cinn.

Déan Teagmháil

Seoladh: Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3, Éire
Teil.: +353 1 727 2000
Facs: +353 1 727 2020
Suíomh Gréasáin: www.enterprise-ireland.com