Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cé muid féin

Fiontraíocht Éireann

Is é Fiontraíocht Éireann an ghníomhaireacht atá freagrach as forbairt agus fás fiontar Éireannach i margaí an domhain.

Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo díolacháin onnmhairithe ar mhargaí domhanda a thosú, a fhás, a nuáil agus a bhuachan ar an mbealach seo ag tacú le fás eacnamaíoch inbhuanaithe, forbairt réigiúnach agus fostaíocht shlán.

Trí Fiontraíocht Éireann, soláthraíonn an Rialtas tacaíocht chun acmhainn taighde i gcuideachtaí a leathnú, chun comhoibriú idir fiontar agus an earnáil taighde a mhéadú agus chun tráchtálú infheistíocht taighde an Stáit a uasmhéadú. Soláthraíonn Fiontraíocht Éireann tacaíocht phraiticiúil do chuideachtaí, cuireann sé feasacht chun cinn faoi bhuntáistí na nuálaíochta agus soláthraíonn sé tacaíocht mhaoinithe thábhachtach i bhfoirm deontas agus cothromais agus cuireann sé feasacht chun cinn ar dhreasachtaí cosúil leis na creidmheasanna cánach agus na dreasachtaí atá ar fáil.

Teagmháil

Teil: +353 1 727 2000

Facs: +353 1 727 2020

Suíomh Gréasáin: enterprise-ireland.com