Scéim na Gaeilge 2019-2022

Forbraíonn Scéim na Gaeilge 2019-2022 prionsabail ardchaighdeáin do chustaiméirí agus an tiomantas atá i gCairt Chustaiméara na Roinne a chinntiú go bhféadfaidh custaiméirí a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Leagann sé síos a mhéid is atá na seirbhísí ar fáil faoi láthair i nGaeilge, agus aithníonn sé na réimsí gur féidir iad a fheabhsú don todhchaí.

Documents

Published by

Topics: Irish Language Policy