Data Protection – Work Safely Protocol

This guidance document has been prepared to assist in providing the necessary clarification to employers (and their representatives) where the measures set out in the Protocol may result in the processing of personal data.

Ullmhaíodh an doiciméad treorach seo chun cabhrú leis an soiléiriú riachtanach a sholáthar d’fhostóirí (agus a n-ionadaithe) i gcás ina bhféadfadh próiseáil sonraí pearsanta a bheith mar thoradh ar na bearta atá leagtha amach sa Phrótacal.

Published by

Topics: COVID-19 Supports, Workplace Health and Safety, Data Protection