Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Comhairliúchán Poiblí ar Phá Maireachtála a thabhairt isteach de réir a chéile

Tá an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ag tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí ar phá maireachtála a thabhairt isteach de réir a chéile.

Iarradh ar an gCoimisiún um Pá Íseal scrúdú a dhéanamh ar an ngealltanas i gClár an Rialtais “dul i dtreo pá maireachtála thar shaolré an Rialtais” agus moltaí a dhéanamh maidir leis an dóigh is fearr chun an gealltanas seo a bhaint amach. 

Rinne an Coimisiún um Pá Íseal 18 moladh san iomlán maidir leis an dóigh is fearr ar féidir pá maireachtála a thabhairt isteach de réir a chéile.

Is é an cuspóir atá leis an gcomhairliúchán seo, do chuid tuairimí a lorg ar mholtaí an Choimisiúin um Pá Íseal maidir le Pá Maireachtála a thabhairt isteach de réir a chéile atá á mbreithniú anois ag an Tánaiste agus ag an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, agus ar an ‘Moladh Léiritheach’ atá ceangailte ar sampla léiritheach é de bhealach amháin a bhféadfaí pá maireachtála a chéimniú isteach.

Beidh an comhairliúchán seo mar bhonn eolais do na tograí atá beartaithe ag an Tánaiste agus ag an Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta a thabhairt os comhair an rialtais maidir le pá maireachtála a thabhairt isteach de réir a chéile.

Aighneachtaí

Tugann an doiciméad comhairliúcháin phoiblí thíos achoimre ar phrionsabail an chomhairliúcháin agus tá teimpléad ann freisin chun freagraí a thabhairt.

Ba cheart aighneachtaí a sheoladh trí ríomhphost chuig livingwage@enterprise.gov.ie.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná am scoir gnó Dé Céadaoin, an 17 Lúnasa 2022.

Topics: Workplace and Skills