Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Aighneachtaí á Lorg: Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dréachtscéim á hUllmhú

Tá sé i gceist ag an Roinn Fiontar, Trádalá agus Fostaíochta scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaigdeán níos airde. 

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

gaeilge@enterprise.gov.ie

In a mhalairt de chás, is féidir iad a sheoladh chuig:

An t-Aonad Seirbhísí Custaiméirí (S. 207)

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

D02 TD30

Roimh 5.00in Dé Luain, 1 Samhain 2021.

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ag enterprise.gov.ie.