Cé muid féin

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI)

Is é an NSAI comhlacht caighdeáin oifigiúil na hÉireann a oibríonn faoin Acht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (1996).

Is é an t-údarás deimhniúcháin náisiúnta do Mharcáil CE é agus soláthraíonn sé seirbhís deimhniúcháin chun a chumasú do ghnó a thaispeáint go gcomhlíonann earraí agus seirbhísí na hÉireann na caighdeáin is infheidhme.

Déanann an NSAI ionadaíocht ar Éirinn i gcomhlachtaí caighdeáin agus tomhais Eorpacha agus idirnáisiúnta. Is é aidhm na gníomhaíochta idirnáisiúnta seo oibriú le páirtithe leasmhara eile chun caighdeáin agus tomhais scríofa idirnáisiúnta comhsheasmhacha a fhorbairt, rud a chuideoidh le trádáil chothrom a chinntiú.

Teagmháil

Teil: +353 1 807 3800

Facs: +353 1 807 3838

Ríomhphost : info@nsai.ie

Suíomh Gréasáinnsai.ie

Reachtaíocht ghaolmhar

Leis an Acht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann 1996 bunaítear údarás caighdeáin náisiúnta na hÉireann mar chomhlacht reachtúil neamhspleách, chun feidhmeanna a bhaineann le sonraíochtaí caighdeánacha agus marcanna caighdeánacha le haghaidh tráchtearraí, próiseas agus cleachtas a aistriú ó Forfás chuig an údarás agus chun soláthar a dhéanamh d’ábhair ghaolmhara.