An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2014

Leagann an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge síos cur chuige comhtháite don Ghaeilge, ina shonraítear 9 reimse beartas, ar a n-áirítear Oideachas, an Ghaeltacht, an Teaghlach, an Comhphobal, na Meáin Chumarsáide, an Teicneolaíocht, agus an Geilleagar. Tá beartais chuí na Straitéise á gcur I bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara, ar a n-áirítear an Roinn seo.

Published by

Topics: Irish Language Policy