Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2014

Leagann an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge síos cur chuige comhtháite don Ghaeilge, ina shonraítear 9 reimse beartas, ar a n-áirítear Oideachas, an Ghaeltacht, an Teaghlach, an Comhphobal, na Meáin Chumarsáide, an Teicneolaíocht, agus an Geilleagar. Tá beartais chuí na Straitéise á gcur I bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara, ar a n-áirítear an Roinn seo.

Published by Corporate Services

Topics: Irish Language Policy