Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cé muid féin

Robert Troy

Robert Troy

An tAire Stáit do Chur Chun Cinn na Trádála, Cúrsaí Digiteacha agus Rialú Cuideachtaí

Is é Robert Troy TD an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht as Cur Chun Cinn na Trádála, Cúrsaí Digiteacha agus Rialú Cuideachtaí ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Ceapadh é sa ról seo i mí Iúil 2020.

Is é TD Fhianna Fáil le haghaidh an Longfoirt/na hIarmhí é. Toghadh chuig Dáil Éireann é ar a chéad iarracht in olltoghchán mhí Feabhra 2011 agus atoghadh é in olltoghchán 2016 agus in olltoghchán 2020.

Sular toghadh chun na Dála é bhí sé ina chomhalta tofa de Chomhairle Contae na hIarmhí ar feadh seacht mbliana.

Tá sé ina Urlabhraí Binse Tosaigh ar son an pháirtí ó toghadh chuig Dáil Éireann é. I measc na sainchúraimí a bhí air tá Ealaíona agus Oidhreacht; Leanaí agus Gnóthaí Óige; Iompar, Turasóireacht agus Spórt agus, an ceann is déanaí, Gnó, Fiontair agus Nuálaíocht. Bhí sé ar an gCoiste Oireachtais um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht. Bhí sé ina bhall den Choiste Oireachtais um Iompar, Turasóireacht agus Spórt freisin. Tá sé ina bhall de Chomhairle na hEorpa freisin le trí bliana anuas agus labhair sé san fhóram sin ar réimse saincheisteanna sóisialta.