Cé muid féin

Damien English

Damien English

An tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol

Is é Damien English TD an tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol. Ceapadh é an 2 Iúil 2020. Roimhe sin bhí sé ina Aire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ó Bhealtaine 2016 go Meitheamh 2020.  Ceapadh ina Aire Stáit den chéad uair é ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i mí Iúil 2014.

Agus é sa rialtas bíonn an tAire English ag díriú ar thionscnaimh a fhéachann chun cinn agus is féidir a chur i gcrích, ar nós a chuid oibre ar ‘Atógáil Éireann – Plean Gníomhaíochta maidir le Tithíocht’; leathnú an chórais printíseachta in Éirinn; Éire 2040 – An Tionscadal; ‘Nuálaíocht 2020’ – straitéis reatha na hÉireann um thaighde agus forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht; ‘Roghanna Tithíochta don Phobal atá ag dul in Aois’ a chuireann creat beartais ar fáil chun tacú leis an bpobal atá ag dul in aois; agus ‘Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 – Todhchaí na hÉireann’.

Toghadh é ina Theachta Dála don Mhí Thiar in Olltoghchán mhí Feabhra 2020. Toghadh chuig Dáil Éireann é ar a chéad iarracht in 2002 agus toghadh arís é ag gach toghchán ina dhiaidh sin in 2007, 2011 agus 2016. Bhí sé ar Chomhairle Contae na Mí ó 1999 go 2004.

 

 
Back to Top