Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cé muid féin

Damien English

Damien English

An tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol

Is é Damien English TD an tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol. Ceapadh é an 2 Iúil 2020. Roimhe sin bhí sé ina Aire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ó Bhealtaine 2016 go Meitheamh 2020.  Ceapadh ina Aire Stáit den chéad uair é ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i mí Iúil 2014.

Agus é sa rialtas bíonn an tAire English ag díriú ar thionscnaimh a fhéachann chun cinn agus is féidir a chur i gcrích, ar nós a chuid oibre ar ‘Atógáil Éireann – Plean Gníomhaíochta maidir le Tithíocht’; leathnú an chórais printíseachta in Éirinn; Éire 2040 – An Tionscadal; ‘Nuálaíocht 2020’ – straitéis reatha na hÉireann um thaighde agus forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht; ‘Roghanna Tithíochta don Phobal atá ag dul in Aois’ a chuireann creat beartais ar fáil chun tacú leis an bpobal atá ag dul in aois; agus ‘Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 – Todhchaí na hÉireann’.

Toghadh é ina Theachta Dála don Mhí Thiar in Olltoghchán mhí Feabhra 2020. Toghadh chuig Dáil Éireann é ar a chéad iarracht in 2002 agus toghadh arís é ag gach toghchán ina dhiaidh sin in 2007, 2011 agus 2016. Bhí sé ar Chomhairle Contae na Mí ó 1999 go 2004.