Cé muid féin


Ráiteas Straitéise

Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise straitéis, misean agus spriocanna straitéiseacha na Roinne.

Struchtúr na Roinne

Tá an Roinn eagraithe ina sé Rannóg a léiríonn aonaid feidhme ar leith den chuid is mó. Mar sin féin, déantar méid mór comhoibrithe agus idirghníomhaíochta idir Rannóga.

Ár nOifigí agus Gníomhaireachtaí

Tugann roinnt Oifigí agus Gníomhaireachtaí cúnamh don Roinn agus a cuid clár á soláthar aici.

Seirbhís do Chustaiméirí

Tá an Roinn tiomanta do na caighdeáin seirbhíse is airde a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir.

An dteastaíonn aon chúnamh faoi leith uait?

Tá an Roinn tiomanta do chumarsáid éifeachtach lenár gcustaiméirí go léir a chinntiú. Déanfaimid dianiarracht a chinntiú go dtabharfar an cúnamh ar fad is féidir dár gcustaiméirí go léir agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin raon leathan seirbhísí a chuirimid ar fáil.

Back to Top